Business Beyond Borders – destination Africa

Business Beyond Borders – destination Africa

Business Beyond Borders – destination Africa – first in its kind conference in the Northern Region of Poland, focusing on African business potential for the MSE from Pomeranian Region, organised by Agencja Rozwoju Pomorza, Pracodawcy Pomorza and Beata Koniarska from BConnect where Iddeni supported organisation process and conference itself. Business
Beyond Borders – destination Afryka – pierwsza konferencja na Pomorzu skierowana do malych i srednich przedsiebiorstw majaca na celu przyblizenie potencjalu biznesowego Afryki. Konferencja zorganizowana przez Agencje Rozwoju Pomorza, Pracodawcow Pomorza i Beate Koniarska z BConnect a rola Iddeni bylo wsparcie w organizacji konferencji

New collaboration

New collaboration

NEW COLLABORATION

Recently, in October 2017, Agnieszka Klimczak, Iddeni founder, has been nominated as Representative of Executive Board of Pomeranian Employers Association – for the MENA collaboration. In order to fulfil this subject, Iddeni is actively promoting Pomeranian employers and entrepreneurs in arabic countries, as well as supporting locally in Poland companies willing to establish their presence in MENA region.

W październiku 2017, Agnieszka Klimczak, założycielka IDDENI, została powołana i zaprzysiężona przez Zarząd Pracodawców Pomorza jako Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy z krajami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W ramach tej współpracy, Iddeni prowadzi aktywna działalność promocyjna w krajach arabskich, firm zrzeszonych w Pracodawcach, jak również wspiera przedsiębiorców wiedzą, doświadczeniem i relacjami w regionie, również poprzez prowadzone seminaria.

Cross the Borders 2017 / Przekrocz Granice 2017

Cross the Borders 2017 / Przekrocz Granice 2017

CROSS THE BORDERS 2017 / PRZEKROCZ GRANICE 2017 

About crossing the borders, preparing and introducing small business on the exotic markets, mentoring about what to do, and what better to avoid doing. For selected young entrepreneurs, Agnieszka Klimczak, as mentor, will work it out during Cross the Border, international mentoring project organized by Deal with Culture.

O przekraczaniu granic, otwieraniu się na trudne i egzotyczne kierunki, o tym jak to zrobić i czego nie robić.  Dla wybranych przedsiębiorców / uczestników projektu Agnieszka Klimczak, jako mentor, przepracuje podczas międzynarodowego projektu mentorskiego organizowanego przez Deal With Culture.