Business Beyond Borders destination Africa – 2020

Business Beyond Borders destination Africa – 2020

Konferencja Business Beyond Borders destination Africa – edycja II

On March 5, 2020, the second edition of the Business Beyond Borders destination Africa conference took place. The event again was organized by Iddeni and BConnect Beata Koniarska in cooperation with the Pomeranian Development Agency and Pomeranian Employers. A huge dose of practical and substantive knowledge translated into the success of the conference. During the conference, participants learned why today, more than ever, we need Africa, and how to take advantage of it so that both sides – Polish and African one – benefit from long-term cooperation.

Mor info: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/biznes-po-afrykansku,548258

Business Beyond Borders destination Africa – 2020

Business Beyond Borders destination Africa – edycja II

Konferencja Business Beyond Borders destination Africa – edycja II

5 marca 2020 odbyła sie druga edycja konferencji Business Beyond Borders destination Africa. Wydarzenie zorganizowane przez Iddeni i BConnect Beaty Koniarskiej we współpracy z Agencja Rozwoju Pomorza i Pracodawców Pomorza. Ogromna dawka praktycznej i merytorycznej wiedzy przełożyła się na sukces konferencji. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się dlaczego dziś bardziej niż kiedykolwiek to my potrzebujemy Afryki, i jak z tego skorzystać aby obie strony – polska i afrykańska osiągnęły korzyści z długotrwałej współpracy. 

Więcej informacji: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/biznes-po-afrykansku,548258