Kolejna współpraca

Kolejna współpraca

KOLEJNA WSPÓŁPRACA
W październiku 2017, Agnieszka Klimczak, założycielka IDDENI, została powołana i zaprzysiężona przez Zarząd Pracodawców Pomorza jako Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy z krajami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W ramach tej współpracy, Iddeni prowadzi aktywna działalność promocyjna w krajach arabskich, firm zrzeszonych w Pracodawcach, jak również wspiera przedsiębiorców wiedzą, doświadczeniem i relacjami w regionie, również poprzez prowadzone seminaria.

Recently, in October 2017, Agnieszka Klimczak, Iddeni founder, has been nominated as Representative of Executive Board of Pomeranian Employers Association – for the MENA collaboration. In order to fulfil this subject, Iddeni is actively promoting Pomeranian employers and entrepreneurs in arabic countries, as well as supporting locally in Poland companies willing to establish their presence in MENA region.

Kolejna współpraca

New collaboration

NEW COLLABORATION

Recently, in October 2017, Agnieszka Klimczak, Iddeni founder, has been nominated as Representative of Executive Board of Pomeranian Employers Association – for the MENA collaboration. In order to fulfil this subject, Iddeni is actively promoting Pomeranian employers and entrepreneurs in arabic countries, as well as supporting locally in Poland companies willing to establish their presence in MENA region.

W październiku 2017, Agnieszka Klimczak, założycielka IDDENI, została powołana i zaprzysiężona przez Zarząd Pracodawców Pomorza jako Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy z krajami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W ramach tej współpracy, Iddeni prowadzi aktywna działalność promocyjna w krajach arabskich, firm zrzeszonych w Pracodawcach, jak również wspiera przedsiębiorców wiedzą, doświadczeniem i relacjami w regionie, również poprzez prowadzone seminaria.